September 2020

Spørgsmål:

Hvad er den største udfordring ved at vågne op (ved oplysning/erkendelse)?

Nukunu:

Vi må være i stand til at give slip på vores gamle kendte verden! Den gamle verden, er en verden af tid og rum – alt hvad vi kan tænke, føle og sanse. For at vågne op, må vi være i stand til, for bare et kort øjeblik, at give slip på denne gamle kendte verden. Oplysning er ikke noget vi kan forstå med vores tankesind, følelser eller sanseoplevelser.

Oplysning er noget der sker når vi er stille, uden at vi dog prøver på at være stille (uden indsats). For hvis det er noget vi prøver på (en handling), så er vi ikke stille!! Stilhed er noget der opstår (må opstå) af sig selv. Stilhed kan spontant, ske (opstå) af sig selv, når vi oplever kærlighed, er i dyb tillid eller overværer noget smukt (stor skønhed). Det kan også ske når vi er i situationer hvor livet bringer os helt (totalt) ind i nuet. F.eks, er jeg helt sikker på at ekstremsport og andre ekstreme udfordringer kan føre os der hen.

Jeg kan huske, da jeg var en lille dreng og var ude at fiske, at jeg kunne blive totalt overvældet af stilhed (fred) og stor skønhed. På en eller anden måde blev jeg bragt ind i stilheden af Her og Nu, i mit forsøg på at få en fisk på krogen.

Så – verden, som vi kender den, må træde til side for et øjeblik, for at et skift (en opvågnen) spontant kan ske.