september 2019

Spørgsmål:
Når du er oplyst, hvordan opleves det så, ikke at være kroppen?
Nukunu:
Når vi begynder at opleve (erkende) hvem (hvad) vi i virkeligheden er, vil vi føle et nærvær (en tilstedeværelse) af væren (en værenstilstand) der aldrig ændrer sig (den er permanent). Fra et øjeblik til det næste, måske bare i et split sekund, vil vi være dette “nærvær” (denne værenstilstand), i Zen kaldet et Satori (et oplysningsglimt). I dette split sekund af et øjeblik, ved vi at vi er den inderste realitet (sandhed – essens) i alle oplevelser. Vi ved at vi er hjemme og at dette er hvad vi kom efter! (søgte efter!) Fra dette punkt af erkendelse (når vi ser fra dette sted), nå vi er “DET”, ved vi at “DETTE ER DET!” (“DU ER DET!”).

Et Zen Satori er når du pludseligt tager springet…. (når skiftet pludseligt sker)

Men for de fleste mennesker, er dette korte oplysningsglimt ikke vedvarende (ikke permanent). Dette er grunden til at jeg kalder det arbejde vi gør for “Pludselig opvågnen – Gradvis kultivering”.

I begyndelsen (efter et Satori) vil vi meditere og finde veje til at forblive i denne realisation (erkendelse – tilstand). For de fleste vil det føles som om “det kommer og går”. Gamle vaner (tilbøjeligheder), vil igen og igen trække os ind i tiltrækning og frastødning! Når vi falder tilbage i gamle vaner, skaber vi øjeblikkeligt en dualisme – en separation (et subjekt og et objekt) – og er dermed tilbage i den smerte hele verden lever i.

Når vi begynder at have disse glimt af opvågnen (erkendelse-oplysning-satori), vil vi vide med sikkerhed, at alle oplevelse er “Maya”; de er uægte og flygtige (upermanente). Kroppen vil også blive set (erkendt) som en oplevelse – et uægte, ikke permanent fænomen. Dette vil ikke være noget vi blot tror på, det vil være noget vi ved!! Vi vil ikke have brug for at overbevise nogen om det, da det ikke er en anskuelse (noget vi tror).