September 2018

Vil du sige noget om Gud, Nukunu?

 

Nukunu:

For mange mennesker har ordet Gud negative associationer. grunden til dette er, at Religion igennem historien, er blevet brugt til at refærdigøre krige, undertrykkelse og terror. Mange millioner har slået ihjel i Guds og i religioners navn, og i dag er ordet Gud, associeret med negative følelser, i mange mennesker, i den sekulariserede verden.

 

Men den Gud jeg vil tale om her, er ikke denne Gud. Jeg vil tale om ordet Gud, som mystikkerne kender det.

For det første er Gud hverken maskulin eller feminin! Gud er ikke en personlig Gud, som har et navn. Istedet er Gud alt vi kan erfare (opleve), og alt kan blive kaldt Gud (alt er Gud).

Vi kan tale om Guds to aspekter: Gud som “fænomener” (der opstår – tilsynekomster) og Gud som den “ultimative sandhed”. Gud viser sig som alt der kan opleves (erfares) indeni og udenfor. Vi kalder det manifestationer – tanker, følelser og alt som kan erfares (sanses). I vesten kalder vi det for skabelsen (det skabte). I østens mystiske traditioner bruger de ordet Maya, som betyder noget i retning af et slør; Et slør over sandheden.

Fænomener er flygtige (upermanente). Hvis vi kigger dybere ind i dem, uden ord og begreber (uden at navngive dem), hvis vi bare oplever vores oplevelser, vil de forsvinde (deres flygtighed vil blive erfaret) og de vil opleves som Sandheden eller Gud. Meget, meget få mennesker ved dette, da de fleste ikke kan give slip på deres ord og begreber. Men Sandheden – Gud – kan ikke blive er-kendt (erfaret-realiseret) igennem igennem det tænkende sind. Istedet er det et anliggende for hjertet. Sindet erkender (ved) igennem seperation. Der er et “jeg”; et subjekt som erkender (ved om) objektet. Der er dualitet, separation! (adskilthed). Hjertet ved (erkender) igennem intimitet (relation). For hjertet eksisterer separation ikke. Det er derfor  Sandheden, eller Gud bliver erkendt igennem (i) hjertet.

Så vi kan sige, at det guddommelige har to aspekter: Fænomener (skabelse) og Sandhed.

Det Guddommelige kan erfares (erkendes – realiseres) på to måder. En metode er at undersøge (Inquiry) det tilsyneladende (fænomenerne der opstår), herved vil du vågne op til at være et med det Guddommelige. Dette er en meget brugt i Meditation og Inquiry processer. Den anden vej, er direkte overgivelse til det Guddommelige. I mit eget tilfælde, var dette en process i fire trin. Det første trin var at sige “jeg vil bare (kun) smelte sammen med dig min elskede (Guddommelige) og jeg har ingen betingelser (for dette)”!

Det andet trin var “jeg ved ikke hvordan dette skal gøres; jeg har prøvet og prøvet uden nogen succes”. Det tredje trin var “jeg giver giver det hele over til dig for at opnå dette, mit dybeste ønske. Jeg overgiver alt til dig”. Tilslut sadge jeg “fra nu af, vil jeg se alting som din nåde”. Denne måde at overgive sig på, vil bringe den søgende ind i her og nu (nuet-væren), i hvert øjeblik af livet; Og sandheden kan kun blive realiseret (erkendt) lige her og nu (i Nuet). Hvis du ønsker det, kan du også arbejde på denne måde! Jeg ønsker dig det største held og lykke.