September 2017

Spørgsmål:

Nogle mennesker taler om forskellige stadier/niveauer af oplysning.

Er det den rigtige måde at anskue det på?

Nukunu:

Buddhisterne har en god definition på oplysning: Vores inderste natur (essens) er “den Rene Bevidsthed” eller “Bevidsthedens Essens”, og når denne rene og klare bevidsthed (opmærksomhed/nærvær) eksploderer (forsvinder ind I) sanseoplevelser (subjekt/objekt) kaldes det for “Hverdags Sindet” (Hverdags Bevidstheden). Realisationen af den Rene Bevidsthed – Sindets (inderste) Natur – er det samme som oplysning og her er der ingen stadier/niveauer at finde

 

Når sindets inderste natur er realiseret, hvilket betyder at man ikke længere er identificeret med et adskildt (separat) “jeg”, og at man er fuldt

rodfæstet i Sindets Essens (den inderste natur), så vil man opleve Hverdags Sindet som Bevidsthed med/i former og navne – det vi kalder sanseoplevelser. I sindets inderste natur er der ingen stadier/niveauer; Stadier hører hverdagssindet til.

 

At tale om forskellige stadier af oplysning, hører ikke til en sand “lære” om oplysning.