Oktober 2017

Spørgsmål

Vil du tale om hvad det er vi oplever når vi vågner op?

 

Nukunu:

Det er meget svært at beskrive, da det er en dimension/tilstand som (tanke) sindet ikke kan forstå. Jeg vil alligevel prøve at pege på det, men forveksl ikke min “finger” der peger på oplysning, med selve tilstanden af oplysning

 

For det første er opvågnen/oplysning, I hvirkeligheden ikke en oplevelse (sanseoplevelse/erkendelse). En oplevelse indeholder to ting: “jeget” (subjektet) og det som jeget oplever/erkender (objektet). Alle sanseoplevelser er dualistiske, men sandheden er ikke-dual (ikke to).

Når du erkender sandheden, er der ikke noget jeg og ikke noget du (intet subjekt og intet objekt). Istedet er der en ikke-dual væren. Da denne væren er ikke-dual (ikke to), oplever vi enhed med alt, i en ubeskrivelig komfortabel/ubesværet intimitet. Det er bogstavelig talt en følelse af at være et med Gud.

 

I Advaita Vedanta, den ældgamle Indiske filosofi om non-dualitet (ikke dualitet), bliver sandheden kaldt “DET” (Dette!), da det vil fraholde os fra fristelsen til at give den (“tilstanden”) et navn. “DET” (Dette!) er den inderste ultimative natur I alting, som vi kan opleve/erkende/sanse, og på denne måde er det den sande natur af alting.

 

Men, hvordan kommer man så derhen, hvis det ikke er en sanseoplevelse (erfaring)? Jiddu Krishnamurti havde en smuk måde at udtrykke det på, som kan hjælpe os. Han sagde “når du ser igennem det (tingene/sanseobjekterne), bliver du DETTE”. “Se igennem” betyder at erkende at alle (sanse) oplevelser er ikke-permanente (flygtige/forgængelige) (Maya). Ingen oplevelse/sansning har nogen selvstændig/adskildt natur; Set korrekt, er alle sanseoplevelser flygtige (ikke permanente). Dette vi blive erkendt hvis vi “oplever vores oplevelser”. Stop med at navngive og objektgøre (stop med at give dine oplevelser et navn! Oplev dem!); Dette er det tænkende sinds sygdom (objektgørelse). Kom ind I livet, bliv intim med livet (bliv et med – vær! det) og se igennem dramaet ved livet! (menneskelivet). Så vil du vide at alt er “DET” (Dette) – vores allerinderste natur som er et med det guddommelige.