october 2018

Spørgsmål:

Vil du fortælle hvad ordet “Gud” betyder for dig?

 

Nukunu:

Det er et rigtigt godt spørgsmål. Jeg vil, til at starte med, bede dig om at glemme alt hvad der er associeret med ordet “Gud”. Drop ideerne fra de organiserede religioner. Ordet “Gud” er for mig noget helt vidunderligt og uforklarligt. Gud kan opleves (føles/erkendes), men ikke blive kendt gennem sproget. Mange har forsøgt at give Gud navne, men de som virkeligt ved, vil end ikke forsøge.

 

Hovedårsagen til at dette (at give Gud et navn) er umuligt, er at den sande virkelighed (eksistens) af det guddommelige er “Den Fjerde Dimension”. Vi erkender (realiserer) Gud, når vi transcenderer (bevæger os ud over) tid og rum. I den Indiske non (ikke) duale traditon, Advaita Vedanta, bliver termet (begrebet) “Turiya” ofte brugt. Det betyder “Den Fjerde” da det kun kan blive peget på, og ikke rigtigt kan blive defineret vha. ord. Det (Turiya) er fundamentet for de tre almindelige former for bevidsthed: vågen bevidsthed, drømme, og drømmeløs søvn. Turiya, er det nærvær (den tilstedeværelse) som ligger under (er fundament for/kommer før) alle sanseoplevelser, og på samme tid er årsagen (det alt opstår fra/bliver skabt af) til alt hvad vi oplever/sanser. Det er altid nærværende (tilstede). Selv i dyb drømmeløs søvn hviler vi i Turiya. De fleste mennesker er ubevidste om lyksaligheden i denne tilstand, men noget af det kan genkaldes (genkendes) som en meget god (tilfredstillende) følelse, når vi vågner om morgenen.

Andre eksempler på hvordan denne guddommelige tilstand kan opleves, kan findes i de mange historier fra mennesker, der kan fortælle hvad doktorerne talte om, mens de var i narkose. Disse minder kan pludseligt poppe op, måneder efter de blev opereret under fuld narkose.

Alle “kender til” Turia som en dyb følelse af nærvær der aldrig forsvinder. Vi kan ikke sige hvad denne følelse er (give den navn), men vi kan opleve den, som en fornemmelse af “væren”. Og når vi starter med at meditere, vil vi vide (erkende) at det er “Hjertet”. Men det er ikke hverken det fysiske eller det emotionelle hjerte – det er det spirituelle hjerte! Det er meget tæt på følelsen af ubetinget (betingelsesløs) kærlighed. Og går vi endog endnu dybere end (ubetinget) kærlighed, falder vi ind i “non-dualitet” (ikke dualitet/ikke to).

 

Denne non-dualitet er ikke rigtigt en oplevelse (erfaring/sanseoplevelse), da en oplevelse har brug for både en (der) oplever (et subjekt/et jeg) og en oplevelse (et objekt). Turiya er det guddommelige. Det bliver også kaldt Brahman i Advaita Vedanta. Det er “DET” som er årsag (skaber, kerne og substans) i alle erfaringer (alt hvad der opstår). Alle erfaringer (alt skabt) er en “konsekvens af” (årsag og virkning – et produkt af) – et udtryk for (manifestation) det Guddommelige Brahman. Dette bliver illustreret, ved det berømte ordsprog fra Advaita: “Kun Brahman er ægte (eksisterer), alt andet er uægte! (Maya (illusion) – eksisterer ikke uafhængigt af Brahman)”.

I Advaita Vedanta og alle de andre af Mystikernes traditioner, er det forståelsen at, hele skabelsen – alle sanseopleveler (erfaringer) er set (forstået) som uægte og (kun) et udtryk for det Guddommelige. De Kristne Mystikere, for eksempel, citerer ofte de ord Jesus brugte da han sagde: ”Mig og min Gud er et!”. Når vi realiserer (erkender) Turiya, det non duale, vil vi vide og føle at vi er et med det Guddommelige. Og ikke kun det; vi vil også vide, at der kun er (der eksisterer kun) det Guddommelige.

Oplev (se) alle oplevelser som et udtryk for det Guddommelige, og at du er et med det. Så, når du realiserer dig selv, når du vågner op, vil du vide at hvert øjeblik er et udtryk for din ægte (sande) natur, som er et med det Guddommelige. Du vil se (erkende) at alt, selv din tvivl om hvad du læser her, er det Guddommelige!