November 2021

Spørgsmål:
Tror du at verden blev skabt?

Nukunu:
Først og fremmest, tror jeg ikke – jeg ved! Hele verden tror, men kun få “ved”.
Overbevisninger kan være sentimentale og emotionelle, eller mere sofistikerede og
intellektuelle. Men de kan aldrig være det samme, som det ”at vide”! Ægte viden er hverken
emotionel eller intellektuel.

Ægte (sand) viden er den ”fjerde dimension” hinsides tænkning, følelse og sansning. Vi ved
bare! Faktisk ville det være mere præcist at sige at ”vi Er” sandheden. I Advaita Vedanta, den
ældgamle Indiske filosofi omkring Non duality (ikke to), kalder de livet for ”Leela”- den
upersonlige (Guddommelige) leg. Det er vores sande natur, der hvert eneste øjeblik, er
skaber af denne leg. Det er bevidsthedens leg (med sig selv); Denne leg, er helt (og aldeles)
upersonlig, og selv din personlighed bliver skabt af dette ægte dig i legen. Det ægte dig
kalder de, i Advaita, for Brahman, det absolutte. Brahman kan ikke vides/kendes (med det
konceptuelle sind), men vi kan realisere Brahman som ren bevidsthed.

Uvidenhed (ikke oplysthed) opstår, når en del af bevidstheden identificerer sig med et
fragment af sig selv – ”egoet”. Dette opleves som ekstremt smertefyldt, da egoet ikke er
vores sande natur. Hele verden lever i denne smerte, og kender ikke til andet end
oplevelsen af dualitet og adskillelse.

Uvidenhed er som en drøm. Oplysning er, at vågne op fra denne drøm og realisere ”Min
Gud, jeg var skaberen af alt denne ubevidsthed/uvidenhed”.

Vi er skabere af det liv vi lever! Men det er ikke egoet der skaber det, det bliver skabt af det
ægte ”Jeg” – Brahman. At vide dette, er en enorm og umådelig frihed!