November 2020

Hvad er oplysningens inderste natur? (hvad karakteriserer oplysning – hvad er dens egenskaber?)

Nukunu:

Oplysning er meget radikalt. Vores forståelse (den duale tænkning) bliver blæst omkuld (det er ufatteligt/kan ikke forstås). Grunden til dette er, at vi erkender at livet er upersonligt, og at der ikke er nogen “personlig gøren“. Den store Indiske helgen, Ramana Maharsi forklarede det på denne måde, “det der er meningen der skal ske, vil ske, hvad enten du kan lide det eller ej – det der ikke er meningen der skal ske, vil ikke ske, hvad enten du kan lide det eller ej“.

Der findes ikke et “Jeg“ (som adskilt identitet), så der er ikke noget spørgsmål om fri vilje kontra ikke fri vilje – et spørgsmål som vestens filosofi har været stærkt optaget af! I den Indiske forståelse og erkendelse findes der ikke et “ego jeg“ adskilt fra tankesindet. Det findes kun i tankesindet – i tankerne og ingen andre steder. Det, “ego jeget“, er skabt i og af tanker. Når vi erkender dette fuldt ud, vil det virke ufatteligt.
Så hvad er det, der er der, når det ikke er ego-sindet der tager beslutninger (har en fri vilje).

Når vi lever identificeret med ego-sindet, kender vi kun til (erkender) tre dimensioner: vågen tilstand, drømme tilstand, og tilstanden af dyb søvn, og disse tre tilstande opstår i tid og rum. De er alle (de 3 dimensioner) uægte (en illusion). Det betyder at de ikke har nogen ægte individuel natur! Men der findes en “fjerde dimension“, som på Sanskrit kaldes Turia. Dette betyder “Den Fjerde“. Denne er tilstand er, hvad vi egentlig er (det er vores egentlig essens/tilstand), men vi fremstår (kommer tilsyne) som de tre andre dimensioner i tid og rum.

Hvis du kan få et glimt af hvad jeg forsøger at beskrive/taler om, vil du vide (erkende) at du i virkeligheden ikke er i denne joke vi kalder livet – du er ikke de tre dimensioner. Det virkelige DIG (hvad du virkeligt er) skaber de tre dimensioner, og du kommer så til at tro, at du er dem. (at de er din virkelighed). Det er sådan hele verden (de fleste af os) lever vores liv. Kun meget få vågner op til sandheden om hvem/hvad de i virkeligheden er (den fjerde dimension), og holder op med at identificere sig med, hvordan de fremstår i de tre andre dimesioner.

Uvidenhed er som edderkoppen, som efter den har spundet sit spin, fængsler sig selv i det. (den opfatter det fejlagtigt, som den eneste virkelighed).

Men hvem er vi, hvis vi ikke er en person (et adskilt jeg)? Man kan sige at dette tilsyneladende liv (som vi identificerer os med) – på Sanskrit Maya – er Guds drøm og at du er et med det Guddommelige! Med Jesus Kristus ord: Jeg og Gud er et”! Men dette er noget (en tilstand) der må erkendes/realiseres!