Maj 2019

Spørgsmål:

 

Når jeg læser i mystikkernes skrifter, skriver de igen og igen, at ”alt er Gud”. Vil du forklare dette?

 

Nukunu:

 

Ja det vil jeg. Det er også min erkendelse, at alt er Gud.

Det første trin er at erkende at alle vores oplevelser er flygtige (ikke permanente). Dette betyder, at alle oplevelser kun har en virkelighed (en realitet), og denne virkelighed, er det ægte dig! Men prøv ikke at forstå dette med dit tankesind. Istedet skal du opleve dine oplevelser! Da vil du erkende at ingen oplevelser har en uafhængig, unik (selvstændig) natur! Hvis du kan være fuldstændigt tilstede i det der er, så vil former og navne forsvinde og åbenbare en fantastisk dimension (Rum, væren, tilstand) Du vil vide at alt, ikke bare er Gud, men også din egen fantastiske indre natur (ægte natur). Dette kan være så overvældende en erkendelse, at du begynder at græde eller le. Her, har du fundet, hvad du ledte efter!

Hvis du ikke kigger dybere, vil hele verden forekomme at være ægte. Jo mere vi er fortabte (i denne fejlopfattelse) og tror på ægtheden af denne tilsynekomst (fænomenernes opståen), desto mere ægte vil den synes.

Navne (ord) og begreber (begrebsligørrelse) hjælper med at holde os uvidende (uerkendte) omkring den ægte natur af fænomenerne omkring os, fordi de holder os forbundet med fortiden. I det øjeblik vi giver en oplevelse et navn (begrebsligør den), er vi ikke længere med selve oplevelsen (tilstede i den). Vi er ikke nærværende i det (tilstede) værende.

Når du kommer i kontakt med din ægte tilstand (ægte natur) vil du erkende, at du ikke bare er DET uforklarlige MIG, men også at dette jeg – som er et med det Guddommelige – også er skaberen af den verden som opstår foran dig. Ja, dette er utroligt (ikke til at tro), men det er den simple (enkle/ukomplicerede/ukunstlede) sandhed!

Det første skridt er, at vi må turde se alt som flygtigt (upermanent): dette er det allervigtigste! Så vil ikke bare være istand til at få et glimt af vores sande (ægte) natur, vi vil også samtidigt vide, at vi er et med det Guddommelige og skaberen af hele universet (skabelsen) af fænomener (tilsynekomster). Når vi så (herefter) har en sanseoplevelse, kan vi bruge den store helgen Anandamayi Ma`s ord og bekende ”Nu opstår Han som dette….”