january 2019

Spørgsmål

Vil du fortælle om begrebet Maya? Jeg ved ikke rigtigt hvad det betyder.

Nukunu

Maya er et sanskrit ord, fra den Vediske periode, i det ældgamle Indiens højkultur. Her, blev videnskaben om det indre menneske født, og fra denne tidsalder kan vi spore oprindelsen til spirituelle praksisser som joga, mudraer (håndstillinger), tantra og meditation

Sproget Sanskit, indeholder ord, der kan beskrive de mest subtile dele af den menneskelige psykologi. Vores vestlige kultur er langt bag efter Indien , når det handler om spiritualitet og psykologi, og vi har ikke rigtigt en oversættelse af ordet (begrebet) Maya. Den oversættelse af ordet der kommer tættest på, er ordet ”slør” eller ”illusion” (fatamorgana). Hvis vi ser et illusorisk billede (fatamorgana) af vand i ørkenen når vi tørster, er det begæret efter vand som skaber illusionen (billedet af vand vi ser). På samme måde skaber begæret, (efter at skabe den verden vi ser, sanser og kender), den verden vi projicerer med vores sanser. Dette er Maya. Hele den verden som vi opfatter som så ægte er (i virkeligheden) bare som en drøm.

Den store Filosof Platon fra den klassiske tids Grækenland vidste også at den illusoriske verden vi ser og kender (sanser/oplever) bare er et slør der skjuler en mere ægte verden. Platon brugte en meget god analogi (billedlignelse) som peger på denne illusion: I en hule sidder en gruppe af mennesker, med ryggen til udgangen, hvor lyset kommer ind. Alt hvad de ser, er blot skyggerne af hvad der foregår uden for hulen. De kan kun se skyggerne på vægen foran dem. De ser ikke de ægte objekter (genstande/skikkelser) der bevæger sig foran indgangen til hulen! For at se (opleve) den ægte verden, er de nød til at vende deres opmærksomhed (modsat), og kigge ud af hulen.

For at se hvad Maya gemmer, bliver vi også nød til at vende os om (vores opmærksomhed) – vi må vende os fra det ydre til det indre. Jeg kalder Oplysning for et ”skift”; det er et skift fra det tre-dimensionelle til det fire-dimensionelle. Når dette skift sker, ved vi at tid og rum ikke er ægte. Så (er) kender vi Maya.

Når skiftet er sket for os, ved vi, at alt der er, er bevidsthed, og at vi er det (bevidsthed). Illusionen af en ”ægte” fysisk verden er væk, og sammen med det, dualiteten stof og ånd. Vores oplevelse er bevidsthed med former og begreber (hvor former og begreber opstår), og vi er ren bevidsthed. Fra nu af lever (eksisterer) vi i dynamikken mellem ren bevidsthed og den tilsyneladende verden (verden af former og navne/begreber). Når vi bliver fuldstændigt stille (tilstanden af stilhed), er verden (helt og aldeles) væk. Dette bliver kaldt ”Sahaja Samadhi”; vores naturlige (ægte) tilstand. Når en tanke rejser sig herfra, fra vores ægte natur, bliver verden (Maya) født igen.

Som det er nu, eksisterer vi i en verden af Maya. Men samtidig sanser (føler) vi konstant vores ægte natur som en understrøm inden i os.
Det er følelsen af ”enhed” med alle (Sanse) oplevelser, og dette er utroligt befriende.