January 2017

Spørgsmål:

Kunne du kommentere på den Buddhistiske talemåde: “hvad du finder her, vil du finde der”?

Nukunu:

Et fantastisk udtryk! Der er kun èn uforanderlig virkelighed, som kommer til syne I myriader af former og fænomener. I Advaita Vedanta siges det “Alt er Brahman” (Det Absolute) eller “alt er Gud”. Så – Gud kommer dansende som tanker, følelser og alt andet som vi oplever og erfarer. Selv vores psykologiske dramaer er en del af Brahmas (Guds) Leg/spil. Oplevelsen af bekymring f.eks, er Brahman, og forsøget på at ændre bekymringen er også Brahman (Gud).

Selv følelsen af “mig” (jeg) er Brahman (Gud – det Absolute). At vide det, er fantastisk befriende! Der er ikke noget separat (adskilt) selv (ego) eller personligt “jeg”, da selvet/jeget (egoet) også er Brahman. Jiddu Krishnamurti, den store Indiske spirituelle lærer, udtrykte dette på sådan en smuk måde:

“Når du ser gennem dette (det personlige Jeg), bliver du DET”.

Vi forstår ikke “DET”, vi bliver DET! Vi bliver sandheden – Brahman. Så, når vi ser igennem noget (formerne – fænomenerne), når vi virkeligt forstår at det er flygtigt (upermanent), bliver vi sandheden (Brahman); Dette er hvad Krishnamurti’s ord betyder. Vi vil finde den samme essentielle natur, hvis vi kigger dybt ind I alle sanseerfaringer (oplevelser), uanset om der er tale om en sindstilstand, en følelse eller en sanseoplevelse. Alle tilsyneladende manifestationer, følelser og tanker er èn virkelighed. Hvis vi går dybt ind I (følelsen af) kærlighed, vil vi finde denne virkelighed, og vi vil også finde den hvis vi går dybt ind I (følelsen af) vrede. Så, uanset hvad (hvilket fænomen), vi ser igennem (erkender/gennemskuer), vil det hjælpe os med at realisere sandheden (Brahman – det absolute).

Hvad mener vi så med at “gå dybt”? Vi mener – at se igennem det flygtige (upermanente) I alle (sanse) oplevelser.

Det er som med bølgerne og Havet; Bølgerne er tilsynekomster (manifestationer) af Havet. Når to tilstande I sindet kæmper, er det som to bølger fra Havet der kæmper med hinanden! Hvem vil vinde? De (bølgerne) er begge vand! Når vi kæmper med os selv, er dèt som kæmper, kampen og genstanden for kampen alle Brahman – sandheden (det absolute). Når vi erkender dette, er der kun frihed, da det fjerner vores begær og det er begæret som tager os væk fra nu og her (Nuet).

Focusèr ikke på fremtiden, hvil blot ind I hvad der er, her og nu. Da vil du erfare (opleve) noget som er så tilfredsstillende (opfyldende), men svært at forklare og give navn, og du vil samtidig med, vide at alle oplevelser (erfaringer) er “DET”. Dramaerne skabt af begær vil falde til ro! Da “Hvad du finder her, vil du finde der!”

Folk spørger mig igen og igen, hvad der er at gøre ved denne sindsyge verden vi lever I. Jeg siger til dem “find først ud af hvem du er! Se så på verden, og se (erkend) hvad den er”. Det “jeg” der oplever verden er ikke ægte (sandt), så hvordan kan det så vide noget ægte (sandt) om verdenen? Jeg er totalt enig med den store helgen Nisargadatta Maharaj’s svar på spørgsmålet “Hvad er der at gøre med al kampen (konflikterne) og myrderierne I verden?” Han svarede “I min verden er der ingen kamp (konflikt)!”.