Januar 2021

Spørgsmål: Hvordan ved du at du er oplyst?

 

Nukunu:

Der er mange måder, hvorpå du kan vide at du er oplyst:

1. Oplysning er en enestående spontan pause i (tanke) sindets kontinuerlige    strøm.

2. Sandheden – oplysning – er ikke noget du forstår med dit (tanke) sind; det er “noget du er”. (Tanke) Sindet kan ikke forstå det (oplysning er en tilstand – ikke noget der kan forståes). Det (oplysning) er den fjerde dimension, som på Sanskrit, bliver kaldt “Turia”.

3. Du vil vide det uden nogen form for tvivl, da oplysning er udover “viden og ikke viden” i traditionel forstand. “Du” vågner til realisationen af, at du er det rene sind (den rene bevidsthed) og intet andet; Du er ingen af dets millioner af (fragmenterede – tilsyneladende adskildte) manifestationer.

4. I samme øjeblik oplysningen (realisationen) kommer til “dig”, vil du føle enhed med alting (alle manifestationer), og på samme tid frihed fra alle (sanse) oplevelser (alt hvad der kommer og går). Det er sådan, da det rene sind (den rene bevidsthed) er altings moder (ophavet til alle tilsynekomster).

5. Egoet blivet detroniseret (udslettet) på et split sekund, og dette er ikke en aktiv handling udført af egoet. Det sker når sindet (tanke) er fulstændigt stille. Det gamle ego er nu væk; Det er ikke længere din identitet. Det er nu reduceret til blot en oplevelse, på linie med alle andre oplevelser.

6. Herfra lever du nu dit liv helt ubesværet. På en måde som om, du nu er selve filmlærredet, filmene (manifestationerne) i livet bliver vist på – uden at du bliver  påvirket af de forskellige film. Filmlærredet bliver ikke vådt, når filmen viser havet, og det bliver ikke brændt når filmen viser en brand. Filmlærredet er helt frit og upåvirket (af det der foregår i filmen), og det blander sig ikke i filmen. Det helt afgørende er dog at hvis der ikke er noget lærred, er der heller ikke nogen film!

Dette var blot et par få ord om emnet……