February 2021

Spørgsmål:

Hvordan overvinder jeg utålmodighed og rastløshed/uro?

Nukunu:

Utålmodighed og rastløshed er de 2 største forhindringer for meditation og spirituel opvågnen. Ego-sindet (tanke-sindet) har ikke lyst til at være stille og I ro. Det føles som død, for egosindet at være stille.

Oplysning er ikke noget du kan forstå, det er noget “du er”, men for at indse dette (vågne op til), må tanke-sindet være stille – uden tolkning, uden at forsøge at forstå.

Det er egentlig så enkelt (ukompliceret): “Bare vær!” Vær til lige nu, uden at lægge noget til eller trække noget fra! Men det at gøre tanke-sindet stille er meget svært. Særligt her I den moderne vestlige kultur, hvor livet er blevet til et vanvid af støj og nytteløs aktivitet.

Meditation er måden at stilne sindet på! Oplysning kan nemlig kun ske I et øjeblik af stilhed, når tanke-sindet er helt tavst. Når der er sådan et øjeblik af stilhed – er der ikke noget “jeg” og derfor ikke nogen dualitet (ingen tænker og intet objekt). Sammen med stilhed, forsvinder egoet, og dette er oplysning.

Så vi mediterer for at stilne tanke-sindet! Her skal vi huske at meditation som en “gøren” (handlen) indeholder ego-sindet (jeget). Hvis du vil bruge meditation til at stilne sindet, skal du efter noget tid, give slip på selve handlingen “at meditere” (du skal slippe “gøren”), og “bare sidde”. Stop med “at gøre” noget som helst! Gøren (handlen/indsats) vil øjeblikkeligt bringe tanke-sindet tilbage og væk fra klarhed og oplysning.