April 2019

Hvad er forskellen på en spirituel lærer, og en ægte Guru?

Nukunu:
I oldgammel tid, bredte der sig, en højt udviklet kultur i Østen (Indien etc). Herfra begyndte den Buddhistiske lære, Advaita Vedanta og mange andre spirituelle veje at vise sig. I denne højkultur, skelnede man imellem begreberne »Guru« og »Sat Guru«. Disse ord stammer fra sproget Sanskrit; et sprog der somme tider, bliver anset for at være et uddøende sprog, da det ikke bliver brugt i det daglige liv. Det bliver dog stadig brugt, i både de Buddhistiske og Vediske traditioner. Mange af de oldgamle skrifter (tekster) er skrevet i dette sprog, og i Sanskrit finder vi en stor del, subtile spirituelle termer (spirituelle ord med mange nuancer). Men her i vesten har vi ikke ord for Guru eller Sat Guru. Hvorfor er dette sådan? Grunden skal findes i, at der kun i de sidste hundrede år, har været en fremkomst af Guruer i vesten. En af de mest berømte var Maharishi Mahesh Yogi, som startede med at undervise her i vesten i tredserne, og som gjorde meditation populært i store dele af verden. Maharishi var en discipel af Guru Dev – Swami Brahmananda Saraswati – som var en stor Sat Guru i hans tid.
Ordet Guru betyder »lærer«. Sat Guru er noget andet; en Sat Guru, er en »oplyst Guru«. Der er utallige Guruer, men kun meget meget få, er Sat Guruer. Så hvad er forskellen på de to?
En Guru er en lærer, en som har en »lære« (en beskrivelse af den spirtuelle vej) og nogle spirituelle teknikker. Fra en Guru, kan du lære en masse om at være et godt menneske ,og en masse om spiritualitet. Ved Guruens fødder, bliver du en »troende« (en som tror på budskabet). En Sat Guru derimod, »ved« hvem (hvad) han er. Han er en der er »vågnet« ; han er et oplyst væsen. Forskellen mellem en Guru og en Sat Guru, er som at kende ordet »salt« (Guru) i forhold til at kende smagen af »salt« (Sat Guru).
Her i vesten, er begrebet »Guru« blevet forvekslet (blandet sammen) med begrebet »Sat Guru«. Dette skete da Guruernes forretninger (organisationer) voksede og blev til stor forretning; da hippierne kom hjem fra Indien og begyndte at undervise i meditation, yoga og og mantraer. Hvad de underviste i, var teknikker, tros-systemer (»filosofi«) og tro (som at tro på noget). Men det var ikke baseret i »sand viden« (oplysning), da sandhed er »ikke begrebslig« (førsproglig) og må være baseret i oplevelse/erkendelse (den må realiseres før den er ægte). Samtidig kom der mange selvgjorte (»hjemmelavede«) Indiske Guruer til vesten. De talte Engelsk med en interresant Indisk accent, havde et exotisk udseende og de vidste hvordan man brugte alle de rigtige ord og spirituelle termer. De købte sig en billet til Usa, kaldte sig for en Guru, og begyndte at undervise.

Disse Guruer talte som en Sat Guru, da de havde studeret og havde den teoretiske viden. Snart blev de anset for at være oplyste, fordi ingen kendte forskellen imellem en Guru og en Oplyst Lærer (en Sat Guru).
For ikke så længe siden var der et program i Dansk TV, der handlede om at skabe en »Guru«. Dem der lavede filmen, fandt en ung Indisk mand i New York. De klædte ham i hvidt og bad ham lære alle de rigtige ord som en Sat Guru bruger. På kort tid, havde han fået mange disciple. Han blev placeret på et podium, med hans lange hår og skæg, højt over hans følgere, som måtte sidde på gulvet. Det hele blev til en stor forretning, og flere følgere stødte til. En dag, ved en undervisning (belæring) i Californien, hvor han havde samlet en stor gruppe mennesker, der troede på, at han var en ægte oplyst Sat Guru, tilstod han, at han ikke var en oplyst lærer, og at det hele var et eksperiment skabt af dem der lavede filmen. Der var mange forskellige reaktioner fra disciplene (hans følgere). Nogen sagde »tak« , fordi de følte at han havde lært dem en lektie. Andre blev meget vrede og skuffede. Dette er hvad der sker, hvis en uoplyst (ikke-realisret), lader som om han underviser, i en højt oplyst forståelse, i en »Coca Cola kultur«. I de sidste årtier har mange været på dette »Guru trip« – de har brugt de rigtige ord, men de har været ude af stand til at transmitere (udstråle) sandheden som en Sat Guru gør.
En ikke oplyst Guru, kan tale og undervise med de rette ord. Dette kaldes »begrebsmæssig oplysning«. En ægte Guru – en Sat Guru – formidler (udstråler) »eksistentiel oplysning«; den ægte sandhed. Denne transmission (formidling) er ikke noget en Sat Guru gør! Det er noget der sker i et særligt (bestemt) øjeblik. Du har måske brug for at sidde i årevis, med forskellige Sat Guruer, indtil du en dag forstår (realiserer), at »hvad de er« er det samme som »hvad du er«. Derfor kalder jeg Sat-Guruen, for den sidste projektion. Oplysning er en resonans effekt (spejling) der kan opstå, i nærværet af en, som ved hvem han/hun i virkeligheden er.
En spirituel lærer kan lære dig ord (begreber), men nærværet af en Sat Guru, kan transformere dig. Når du er klar, vil det opstå/dukke op i dit liv!