Mars 2018

Spørgsmål:

Nukunu, hvad er Egoet?

Nukunu:

Der er et nærvær (væren) I os alle, som altid er det samme. Alt hvad du tænker og føler ændrer sig hele tiden, men “du” (din væren), den konstante fornemmelse af nærvær, ændrer sig aldrig. Vi kan (derfor) sige; “Jeg er den samme nu, som jeg var for to år siden; eller, endda, som jeg var for ti år siden. Det er en dyb følelse af væren. Og fordi det ikke har noget at gøre med tænkning; er det altid det samme (konstant/uændret). Det bliver nogen gange kaldt for “Jeg Er”, og I den Indiske spirituelle tradition, Advaita Vedanta, bliver det kaldt “Atman” (Selvet). Hvis vi spørger os selv, “hvem er jeg?”, vil (tanke) sindet give os mange svar, men vi kan altid fortsætte (undersøgelsen), med at spørge “hvem er det som ser/oplever (er bevidst om) dette svar?” Når vi så svarer “det er Jeg”, vender vi tilbage til spørgsmålet “men hvem er Jeg så?” Vi kan nu tydeligt se (erkende) at det tænkende sind, ikke kan give os et svar, fori svaret på dette spørgsmål faktisk er et “ikke-svar” – det (svaret) er “bare” ren stille væren.

En hvilken som helst karakteristik (begrebsgørelse/egenskab) du sætter på dette rene “I am”, skaber egoet. “Jeg er en mand, jeg er Dansk, jeg er en sjæl, jeg er dette eller dette”. Ingen af disse svar, er selvfølgelig ikke “svaret”! Så egoet er et produkt af det rene “Jeg Er” og en samling af mentale (tankemæssige) karakteristika som vi identificerer os med.

Når vi mediterer, øver vi os I at gøre vores tanker stille og bare hvile I ren væren. Vi ved af erfaring, at det ikke er nemt at blive helt stille (inden I). Men når alle tilbøjeligheder til at begrebsliggøre stilheden, den rene værens-tilstand ophører, eksploderer “Jeg Er tilstanden” pludseligt og bliver grænseløs; Det Asolute eller Ren Bevidsthed. Dette bliver oplevet som at “være et med Altet”, fordi vi nu er selve bevidsthedens natur, uanset hvilken form den antager. Nu (I denne tilstand) ved vi, at alt der er, er bevidsthed og at vi Er selve bevidsthedens inderste natur. Dette giver os en dyb følelse af at være – Et med Alting. Andre mennesker er sanseoplevelser (der rejser sig, men som ikke er adskildt fra bevidsthedens inderste natur) – ren bevidsthed, træer er også sanseoplevelser – ren bevidsthed. Alle sanseoplevelser er ren bevidsthed! Det er vidunderligt! Der er ingen verden bestående af selvstændigt adskildte objekter, kun sanseoplevelser – ren bevidsthed. Pludseligt går det op for os (erkender vi) at alt er upersonligt – hvilken lettelse!

Så man kan sige at livet faktisk er upersonligt. “Det”, som du I virkeligheden er, tager form i alle sanseoplevelser”.

I Advaita Vedanta siger de “Kun Brahman (Gud eller det Absolute) er ægte, alt andet er en illusion”. Når du realiserer din ægte (sande) natur – Gud eller Brahman – vil du vide, at du er et med det guddommelige, og et med alle tilsynekomster (objekter/sanseoplevelser). Jeg kalder det “tilsynekomster” fordi det ikke er ægte. Det er “Maya” (sløret-illusionen).

Se om du kan opbygge så meget tillid, at du kan være tilstede uden tænkning (uden tanker), bare I et halvt sekund, så vil du se (erkende)at der ikke er noget ego. Jo – det viser sig som en samling tanker (begreber), men også kun som dette (tanker). Når du har set dette, vil du opleve en følelse af frihed, du aldrig ville have kunnet forestillet dig (drømt om).