Juni 2021

Spørgsmål:
Hvad er forholdet (sammenhængen) imellem kroppen og hvad vi er?

Nukunu:

Hele skabelsen og alt hvad vi sanser (oplever) – både “udenfor” og “indenfor” – er en tilsynekomst af det Guddommelige. Det hele er Gud, men det manifesterer sig som millioner og atter millioner af ting (objekter). Disse manifestationer (objekter) er ikke ægte, i den forstand, at de ikke har nogen selvstændig adskildt natur. Dette er meget svært at forstå, men det kan blive erkendt, hvis vi bare tager tid til at forstå (erkende) det.

Enhver oplevelse (sanseoplevelse) er bevidsthed der fremstår som former og navne. Der findes ingen objektiv realitet. Ingen har nogensinde fundet en sådan. Kvantefysikken erkendte I starten af det 20 århundrede hvad østen har vidst I tusinder af år: det som sanserne viser os, både indeni og udenfor, er en illusion.

Det er meget vigtigt at forstå, hvad det er vi mener når vi siger, at alt det skabte er en illusion. Vi forsøger ikke at fornægte at vi har (sanse) oplevelser! Men hvis vi kigger nærmere efter, kommer helt tæt på, og oplever! vores oplevelser – i en direkte oplevelse, Her Nu! uden sprog eller begreber – så vil det vi oplever, på en måde blive transparant eller drømmeagtigt af karakter. Du vil herefter “falde ind i” det, der er det ægte “dig” (Selvet), en tilstand der er helt og aldeles tilfredsstillende. Når vi er her, ved vi (helt og aldeles, uden tvivl) at denne tilstand er altings indre natur (ægte natur).

Så der er (tilsyneladende) to ting samtidigt: “dig” og “det Guddommelige”. Men, i virkeligheden, er de, det samme! (de er identiske). Vi bare ved det! (når vi er I denne tilstand af vores ægte natur), også selv om hele verden benægter det, fordi det ikke er en intellektuel forståelse! (tankesindet kan ikke forstå det). Det kan ikke udtrykkes I begreber. Sandheden, hvad vi I virkeligheden er, er en understrøm, en slags værenstilstand der aldrig ændrer sig (en konstant). Østen kalder det for Turiya – den fjerde (tilstand) – men den er ikke noget, der i virkeligheden kan beskrives med ord (begreber). Jeg ved at det er svært for os at forstå med vores “monkey minds”(det konventionelle sind – tankesindet), men jeg forsikrer dig, det er (i virkeligheden) virkeligt simpelt at realisere (erkende)!
Når vi har en virkelig dyb realisering af Turiya, bliver alle oplevelser spontant set igennem! (erkendt som flygtige). Uden at skulle “gøre noget”, erkender vi direkte altings sande natur.

Kroppen er blot en sanseoplevelse. Den er bevidsthed og illusorisk, som jeg lige har forklaret. Jo mere vi identificerer os med den flygtige oplevelse vi kalder “kroppen”, jo mere virkelig syntes den at være.

Vi er ikke kroppen. “Vi var” før kroppen blev skabt (fremstod) og “vi vil være” når kroppen ikke fremstår mere (når den forgår – vi kalder dette død). (men) Hvad er der så at gøre, når vi tilsyneladende ikke har nogen krop? Lev dette liv helt og totalt – føl kroppen, følelserne og sanseoplevelserne.

Kroppen er det stærkeste (mest vedholdende) identificationsobjekt. Vi tror virkeligt på “jeg er kroppen”; men dette er selvfølgelig ikke sandt. Sandheden er at “at jeg fremstår som en krop”. Så arbejdet består I, helt at se igennem alle kropslige sanseoplevelser og følelser, og derigennem sanse og opleve (erkende) kroppen som ikke-permanent (flygtig).

Der findes et smukt Buddhistisk ordsprog: “Hvad du finder her, vil du også finde der”. Når vi bevæger os ind i altings flygtighed (erkender dets ikke-permanente natur), erkender vi at alting er af den samme essentielle natur: Dharmakaya i Buddismen, Brahman i Advaita Vedanta, og Gud I kristen mystik. Den stærke identification med kroppen, er en (stærk) forhindring for realisation (erkendelse-oplysning). Begynd f.eks med, at forstå at du ikke har smerter! Det er kroppen der er i smerte. Du er ikke et sexuelt væsen, kroppen er sexuel orienteret. Vi bliver så nemt hypnotiseret af sproget.

Begynd, at virkeligt meditere, på altings (sanseobjekternes-fænomenernes) ikke-permanente natur!