December 2016

Spørgsmål:

Jeg har set alle dine YouTube videoer! Hvad skal jeg gøre for at blive fri?
Jeg har så mange spørgsmål.

Nukunu:

Vær I selvskab med oplyste lærere – det er den mest direkte vej. Jeg har lige mødt en gammel mand fra Indien. Han fortalte mig at hans lærer havde modtaget “Jana Diksha” fra Ramana Maharshi, lige i det sidste øjeblik før Ramana døde. Ramana åbnede sine øjne for sidste gang og kiggede på hans discipel og hans discipel ”fik /erkendte Det” omgående.
”Jana” betyder sandhed og ”Diksha” kan oversættes som velsignelse (”Overførsel af Oplyst Bevidsthed”) . Men faktisk ”gav” Ramana ikke disciplen noget. Nej, sandheden er at Ramana (”bare”) var et spejl for den (samme) sandhed (”oplyst virkelighed”) der allerede var tilstede i disciplen. Hvis en discipel er klar til at erkende sandheden, kan det (erkendelsen) ske på et øjeblik. Men ingen kan give eller tage noget (som helst) fra os.

På grund af uvidenhed, er der mange misforståelser mht. forholdet imellem guru og discipel. For eksempel – hvis du møder nogen der føler sorg, så oplever du måske selv sorg. Hvad er det der sker? Sorgen rejser sig i dig, fordi den anden person er et spejl for følelsen af sorg, som allerede er tilstede i dig. På den anden side – hvis du er en person som ikke har oplevet meget sorg i dit liv, og ikke har så meget af det i dig, så kan du måske ikke rigtigt føle den anden persons sorg. Så min pointe er, at den anden person ikke ”putter” sorgen ind i dig. Alligevel er det hvad vi tror når vi siger ”åh du gør mig ked af det/sorgfuld”, på en bebrejdende måde. Men dette er ikke sandt! Sandheden er at den anden person bliver et spejl for sorgen i os – og så giver vi spejlet skylden!
Hvor fjollet/tåbeligt. Denne adfærd som har rødder i uvidenhed, kaldes at projicere!

Hvis vi møder et oplyst menneske, er han eller hun et spejl for den samme tilstand i os. Men 99.99 procent af menneskeheden er langt væk fra dette i dem selv. De er totalt identificeret med deres ego–personlighed, så de vil ikke kunne genkende/indse spejlingen (det der bliver spejlet). De vil se lærerens (Guruens) tilstand af nærvær (oplysthed) som noget forskelligt fra dem selv. Måske vil der være beundring (helliggørelse – tilbedelse), men dette vil ikke hjælpe disciplen med at vågne op (blive oplyst). Beundring skaber separation og dualitet.

Alle vores spørgsmål forsvinder når vi erkender at der i virkeligheden ikke er noget separat ”jeg” til at stille spørgsmål. Vi erkender/bliver bevidste om et rum (nærvær – tilstand) som både er spørgsmålet og den der spørger! Dette bliver oplevet/erkendt som Enhed med Alting.

Gå indad og mediter! Når din længsel herved bliver dybere, vil det tage dig derhen hvor ”du” kan blive oplyst.